Selection 0052

Variety.
Various Mixed

Size.
13cm to 15cm

Age.
Tosai

Breeder.

Hiroyuki Hirasawa

From.
Hirashin Koi Farm
Minaminigoro, Ojiya, Niigata

Price.
£25 Each

Status.
For Sale

Ref.
Vat 17 – 0052

Show Areas Covered